DEDICAȚII

Virgil Lazăr | Revista Magazin


Există în Mediaş un om pe nume Emil Mureşan care a creat din lemn şi piatră o lume ferică, de rară frumuseţe: o lume familistă prin siguranţă talent şi pasiune.

Magda Antoniu | Șantier


Bronzul, ceramica, pământul, ghipsul, au început apoi să capete, în mâinile lui Emil Mureşan, contururi apreciate depotrivă de ochiul exigent al criticului de artă, cât si cel al publicului larg.

Corneliu Catană | Comerțul Socialist


De-a lungul anilor sculptorul medieşan, strunind cu tot mai multă măiestrie dalta şi ciocanul, îşi lărgeşte registrul artistic realizând exponate unice, ce împletesc puterea de imaginaţie cu elementul natural.

Jan Ionescu | Revista Astra


Caută şi decoperă în forma pietrei de râu viaţa ce echilibrează imaginea pietrei cioplite prin interesante suporturi metalice. Folclorul este sursa majoră de inspiraţie: Hora, La Şezătore, Ţărănci.

George Limbeanu | Tribuna Sibiului


Exponatele unice în genul lor se bucură de un viu interes, stârnesc uimire şi apreciere. Puterea de imaginaţie se împleteşte cu elementul natural, arta crudă, subtilă şi originală.

George Cușnarescu | Săptămânalul Cultural Ştiinţific Magazin


Folosindu-se de pânza de păinjăn, pensetă, ac şi un lipici special, Emil Mureşan a reuşit să producă 70 de lucrări reprezentând animale, păsări, oameni. Stilul absolut unic în lume îi conferă artistului dreptul de a intra în Cartea Recordurilor

Ion Morariu | pictor emerit


Ai făcut la Săcelu Gorj, dragă prietene o frumoasă lucrare care rămâne pe vecie.

Ion Vlasiu | artist


Lui Emil Mureşan cel care sculptează forme expresive în întrecere cu natura însăși